Tildelt beløb
(se bevllingsbrev)
Kr.Kr.Samlet anvendt beløb.Hvilket område vedrører det tilskud du aflægger regnskab for?År eller sæson for årsregnskab*Journalnummer
(Står i bevillingsbrevet for tilskuddet, f.eks. KKT95.2014-0123 eller lignende).
E-mail for indsendelse og kvittering*Jeg erklærer hermed, at driftstilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet, og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. Feltet skal afkrydsesNejHar stationen holdt ferie, eller har I andre oplysninger i forbindelse med afrapporteringen?Oplysninger om tilskudsmodtager (juridisk ansvarlig)
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.
Felter markeret med * er obligatoriske.