OM RADIO 10FM

Radio 10FM - Hele Halsnæs Lokalradio, er i dag en selvstændig, upolitisk,

ikke religiøs non-kommerciel lokalradio, med base i Frederiksværk, Halsnæs Kommune.

Radioen samarbejder med handicap-, uddannelses- og undervisningsinstitutioner m.fl..

Den daglige ledelse er bestyrelsen for Foreningen RADIO 10FM,

som også har sendetilladelsen.

Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

********

Rie Alsøe

Rie Alsøe var leder af "RADIO RIE", som lokalradioen blev døbt

den 31. juli 1987, hvor den - i samarbejde med LOF - blev stiftet.

(Foto: Verner Breuning, FAA)

Her er Radio Rie klar til at gå i luften. Fra venstre ses Rie Alsøe, Ivan Larsen og Jens Christensen

*******

Med udgangen af år 2000 valgte Rie Alsøe at stoppe som leder.

Den ny bestyrelse valgte den 30. juni 2003 at skifte navn til

"RADIO 10FM - Hele Halsnæs Lokalradio".

*******

Rie Alsøe døde den 20. september 2003

efter lang tids sygdom.

Rie's mand, Frede Alsøe, sov stille ind den 3. januar 2009.

Rie og Frede Alsøe vil altid være i vore tanker!

*******

Tilbage